Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2009

25η Μαρτίου 1924

Ή αλλιώς... η επέτειος που δεν έζησα. Η χθεσινή μέρα για όλους τους Έλληνες ήταν γιορτή. Διπλή κιόλας. Η σημασία της και η αξίας της, αναλύθηκε ενδελεχώς από τους πολιτικούς αρχηγούς όπως και κάθε χρόνο, εν μέσω παρελάσεων. Αυτό που κανένας δεν ανέφερε όπως και τόσα χρόνια άλλωστε, είναι ένα άλλο γεγονός που έλαβε χώρα σαν χθες πριν από 85 χρόνια και θα μπορούσε να έχει αλλάξει άρδην το ρου της ιστορίας.
24 Μαρτίου του 1924 λοιπόν, ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου παρουσιάζει τη νέα κυβέρνηση ενώπιον της Βουλής των Ελλήνων. Η κυβέρνηση παίρνει την ψήφο της Βουλής και την επομένη, 25 Μαρτίου του 1924 μετά την παρέλαση και τον εορτασμό της εθνικής παλιγγενεσίας, τίθεται σε ψηφοφορία το ψήφισμα έκπτωσης της Δυναστείας και παράλληλης ανακήρυξης της Δημοκρατίας. 283 βουλευτές παρόντες, ψήφισαν άπαντες υπέρ της Δημοκρατίας. Η Βασιλική οικογένεια εξορίζεται και η πρώτη ελληνική Δημοκρατία επικυρώνεται με το δημοψήφισμα της 13ης Απριλίου του ιδίου έτους. Στο δημοψήφισμα το 70% του ελληνικού λαού ψηφίζει υπέρ της Δημοκρατίας.

Στις 25 Μαρτίου 1924 η Δ΄ Συντακτική Εθνοσυνέλευση εξέδωσε το ακόλουθο ψήφισμα:

Περί εκπτώσεως της Δυναστείας και ανακηρύξεως της Δημοκρατίας

  • Κυρύτει οριστικώς έκπτωτον την δυναστείαν των Γλυξβούργων στερεί όλα τα μέλη αυτής παντός δικαιώματος επί του Θρόνου και της Ελληνικής ιθαγενίας και απαγορεύει εις αυτά την εν Ελλάδι διαμονήν
  • Αποφασίζει να συνταχθεί η Ελλάς εις δημοκρατίαν κοινοβουλευτικής μορφής,υπό τον όρο εγκρίσεως της αποφάσεως αυτής δια δημοψηφίσματος, ούτινος αι λεπτομέρειαι, περιλαμβάνουσαι τον χρόνον, τον τρόπον της ενεργείας και τας εγγυήσεις της αμερολήπτου διεξαγωγής του, θέλουν κανονισθή δια Διατάγματος
  • Επιτρέπει την αναγκαστικήν απαλλοτρίωσιν των κτημάτων των ανηκόντων εις τα μέλη της εκπτώτου Δυναστείας. Κτήματα περιελθόντα εις μέλη της εκπτώτου Δυναστείας εκ δωρεάς του Δημοσίου, δήμων, κοινοτήτων ή νομικών προσώπων ή αποκτηθέντα ή κατασκευασθέντα δι΄ εθνικών εράνων, περιέρχονται αυτοδικαίως, άνευ ουδεμίας αποζημιώσεως, εις το Δημόσιον ή τους οικείους δήμους, κοινότητας ή νομικά πρόσωπα.
  • Ο Ναύαρχος Κουντουριώτης θέλει εξακολουθήσει να εκτελή ώς μέχρι τούδε, καθήκοντα ρυθμιστού του πολιτεύματος μέχρι συντάξεως του δημοκρατικού Χάρτου της Ελλάδος.
Όλα αυτά τα τόσο σημαντική χάνονται, με το νόθο δημοψήφισμα της 3ης Νοεμβρίου του 1935, το οποίο διενεργήθει από την διδακτορική κυβέρνηση του Γ. Κονδύλη. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι στο δημοψήφισμα το τρομακτικό 98% ψήφισε υπέρ της παλινόρθωσης της Βασιλείας στην Ελλάδα.

Πόσο αίμα θα γλιτώναμε άραγε αν παρέμενε το ψήφισμα εκείνης της μέρας...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου